Formtilpassede Produkter

Vi leverer formtilpassede gummiprodukter i de vanligeste gummiblandinger, etter spesifikke kundeønsker. Alle produkter er produsert i henhold til tegninger eller prøver, med eller uten metallinnlegg, og med lav verktøyinvestering.

Vårt produktprogram inkluderer formtilpassede gummiprodukter samt gummi med metallinnlegg, vi jobber med de vanligeste gummisortene.